tete.png


« En u zult mijn getuigen zijn »
(hand. 1,8)
XVI-de  Orthodox congres
In West-Europa

1- 4 november 2018
Manosque, Sainte-Tulle - Frankrijk
Onder de auspiciën van de Assemblée van Orthodoxe bisschoppen van Frankrijk (AEOF)


logo-16econgres.png


Naar het woord van de Heer, gelovigen zijn geroepen hun hoop in God en zijn liefde voor de wereld uit te stralen. Hoe kunnen de getrouwen, alleen en in  gemeenschap, deze missie in de complexiteit van de hedendaagse wereld belichamen? Hoe kunnen we relevant getuigen over Christus in een seculiere context? Hoe kunnen we ons leven en sociale acties in het teken van de aanwezigheid van Christus stellen? Hoe te getuigen van de eenheid van de Kerk, ondanks de verdeeldheid der gelovigen?
Om zich over deze vragen te verdiepen, door momenten van reflectie, samenhorigheid en gebed, bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan het XVI-de  Orthodoxe congres !


Sinds 1971 organiseert  de Orthodoxe Broederschap in West-Europa om de drie jaar een congres, dat bedienaars en orthodoxe gelovigen uit West-Europa verenigt, die aan de andere kant door structurele verbrokkeling verdeeld zijn.
De Orthodoxe broederschap is een kerkelijk initiatief , welke zijn oorsprong kende in de jaren 60, in het bijzonder gedragen door personen zoals: Olivier Clément, Elisabeth Behr-Sigel, le P. Cyrille Argenti, Jean Tchékan,...
Ze wil op vriendschappelijke wijze plaats bieden om personen, bewegingen en communauteiten, die zich gemeenschappelijk willen openstellen voor de eenheid en de  getuigenis van de Orthodoxe Kerk in West-Europa verenigen. In het bijzonder te vermelden is dat de “Fraternité Orthodox” bron is van de Orthodoxe liturgische en catechetische publicaties.

____________________________________________________

Poste
r
____________________________________________________

Inschrijving


   Whole congres

    Partial stay with accomodation

    No accomodation
____________________________________________________

Online payment
____________________________________________________

Download here previsional programme and practical information